30.01.2017, 14:22h
Nakon 60 dana u Srbiji, Mihail Dudaš na štandu Evropskog atletskog prvenstva u dvorani