AKREDITACIJE ZA MEDIJE


Predstavnici štampanih medija, fotoreporteri i emiteri koji nemaju pravo prenosa ovde mogu popuniti i poslati zahteve za akreditacijama, kao i rezervisati smeštaj u oficijelnim hotelima.

Krajnji rok za podnošenje prijava je petak 20. januar 2017.